Algemene ledenvergadering 2018


Aan alle leden van Oranjevereniging “Beatrix” Tuil en inwoners van Tuil en omstreken.

Beste lezer,

Graag nodigen wij u uit voor de aankomende algemene ledenvergadering van Oranjevereniging “Beatrix” Tuil. De vergadering zal gehouden worden op dinsdag 13 november om 20:00 uur in het dorpshuis van Tuil op de Sint Antoniestraat 5.

De laatste vergadering is gehouden in 2015. Mede door onderbezetting van bestuursleden is er daarna geen algemene ledenvergadering meer gehouden. Met trots kunnen wij u melden dat er nieuwe kandidaat bestuursleden zich hebben gemeld. Het is aan de leden van de vereniging om positief te stemmen tijdens de vergadering en hopen daarom ook op grote opkomst. Indien u zelf geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie dient u zich vooraf te melden bij de huidige penningmeester voor dinsdag 30 oktober. U kunt uw kandidaatstelling met motivatie inleveren bij J. Kaasjager via e-mail aan info@oranjeverenigingtuil.nl.

Ook als u op de vergadering als lid een agendapunt wilt laten toevoegen kunt u dit kenbaar maken via info@oranjeverenigingtuil.nl.

Bent u nieuwsgierig naar de Oranjevereniging dan bent u van harte welkom op de vergadering om nader kennis te maken met het bestuur.

Graag tot dinsdag 13 november om 20:00 uur in het dorpshuis in Tuil.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Oranjevereniging Beatrix Tuil

info@oranjeverenigingtuil.nl

 

Agenda Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 20:00 uur, Dorpshuis Tuil

 1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Verslag van de vorige vergadering (11 februari 2015)
 4. Financieel jaarverslag 2015, 2016 en 2017 van de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie over 2015, 2016 en 2017
 6. Benoeming van twee nieuwe leden kascommissie 2018. Jeroen Verhoeks is aftredend en Jacolien niet beschikbaar
 7. Bestuursverkiezingen:
  1. Secretaris Lauwrens van London is aftredend en niet herkiesbaar
  2. Penningmeester Johan Kaasjager is aftredend en herkiesbaar als voorzitter
  3. Kandidaat Jacolien van Hemert – Van der Plaat is verkiesbaar als penningmeester
  4. Kandidaat Robbert Mackiewicz is verkiesbaar als secretaris
 8. AVG in relatie tot persoonlijke gegevens en foto’s op de website
 9. Bespreking activiteiten 2018
 10. Bespreking activiteiten 2019
 11. Rondvraag
 12. Sluiting