Are you ready?


Beste inwoners van Tuil en leden van de Oranjevereniging,

Het bestuur is weer bij elkaar gekomen en heeft de volgende activiteiten in de planning:

– Zaterdag 20 november 2021 –> Intocht Sinterklaas
– Donderdag 25 november 2021 –> Algemene Ledenvergadering
– Zaterdag 8 januari 2022 –> Nieuwjaarsborrel
– Zaterdag 28 mei 2022 –> Tent opbouwen voor Tuilsfeest
– Woensdag 1 juni t/m zaterdag 4 juni 2022 –> Tuilsfeest

Voor alle activiteiten is een evenement op Facebook aangemaakt. Daarnaast is er meer info te vinden op de website.

Noteer alle data in jullie agenda! We zien jullie snel!

Groetjes,
Johan, Robbert, Dick & Jacolien
Bestuur Oranjevereniging Tuil